20080511

TAWARAN STS-MC KEPADA SYARIKAT/AGENSI AEROSPACE TEMPATAN

Dengan ini STS-MC menawarkan kepada syarikat-syarikat aerospace tempatan untuk membangunkan suborbital spaceplane yang dipromosikan oleh STS-MC.

STS-MC menawarkan perkara-perkara berikut:

1. Menjalinkan hubungan perniagaan dengan Bristol Spaceplane Ltd.
2. Menjalinkan hubungan perniagaan dengan Swiss Propulsion Laboratory
3. Bertindak sebagai co-author STS-MC dalam kertas kerja yang dibentangkan di conference anjuran ESA dan/atau NASA
4. Mempamerkan logo syarikat pada ilustrasi dan model suborbital spaceplane yang dipromosikan oleh STS-MC di dalam negara dan di luar negara
5. Menggunakan hasil kerja bersama syarikat dan STS-MC bagi memohon geran dari kerajaan Malaysia

Kepada agensi-agensi bukan syarikat, STS-MC menawarkan perkara-perkara berikut:

1. Menjalinkan kerjasama penyelidikan dan pembangunan serta latihan dengan Bristol Spaceplane Ltd.
2. Menjalinkan kerjasama penyelidikan dan pembangunan serta latihan dengan Swiss Propulsion Laboratory
3. Bertindak sebagai co-author STS-MC dalam kertas/poster dengan kandungan suborbital spaceplane yang dibentangkan di conference anjuran ESA dan/atau NASA
4. Mempamerkan logo agensi pada ilustrasi dan model suborbital spaceplane yang dipromosikan oleh STS-MC di dalam negara dan di luar negara
5. Menggunakan hasil kerja bersama agensi dan STS-MC berkenaan suborbital spaceplane bagi memohon geran/peruntukan dari kerajaan Malaysia

Syarat: Hanya syarikat-syarikat aeroangkasa dan agensi yang mana tuan-tuan dan puan-puan adalah pengarah atau pengurusnya (termasuk IPT yang mana tuan-tuan dan puan-puan adalah pensyarah/penyelidik) sahaja yang akan dilayan oleh STS-MC kerana selama ini hanya tuan-tuan dan puan-puan sahaja yang menyokong pembangunan pelancongan angkasa di Malaysia!

Di samping itu, syarikat-syarikat yang terpilih mestilah mematuhi beberapa syarat yang akan dipersetujui bersama.

Walau bagaimanapun tawaran ini hanya terhad kepada produk suborbital spaceplane yang dibangunkan di Malaysia sahaja.

Terima kasih.

1 comment:

Anonymous said...

I reаlly liκe it whenever рeople come together and share thoughts.
Great blog, sticκ with it!

Тake a look at my web рage :: nuclear medical technologist schools